lorem ipsum dolor sit

Hvor vil du reise fra:

Flybuss Jæren FRA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA
TIL BRYNE (og Håland Industriområde*)
 MANDAG—FREDAG
07.15* 11.45 17.15*
07.45* 12.45 17.45*
08.15* 14.45* 18.45
08.45* 15.15* 19.45
09.15* 15.45* 20.45
09.45* 16.15* 21.45
10.45 16.45* 22.45
SØNDAG
13.45 18.45
14.45 19.45
15.45 20.45
16.45 21.45
17.45  

Beregnet kjøretid etter avgang Stavanger lufthavn, Sola: Tjelta 10 min, Klepp torg 25 min, Bryne stasjon 30 min.
* Kjører også til Håland Industriområde, med ankomst 5 min etter oppsatt tid for Bryne.

Verdt å merke seg: Ruten kjøres ikke i perioden 24.12.2014-03.01.2015


Flybuss Jæren FRA BRYNE STASJON
TIL Stavanger Lufthavn, Sola
 MANDAG—FREDAG
04.15 07.45* 12.15 16.45*
05.15 08.15* 13.15 17.15*
05.45* 08.45* 14.45* 17.45*
06.15* 09.15* 15.15* 18.15*
06.45*
10.15*
15.45*
19.15
07.15* 11.15 16.15* 20.15
SØNDAG
13.15 17.15
14.15 18.15
15.15 19.15
16.15 20.15

Alle rutetider viser avgang fra Bryne. Beregnet kjøretid etter avgang Bryne stasjon: Klepp torg 5 min, Tjelta 15 min, Stavanger lufthavn, Sola 30 min. (Altså, første avgang fra Tjelta er kl 04.30)

* Starter fra Håland, med avgang 5 min før oppsatt tid for Bryne.

Verdt å merke seg: Ruten kjøres ikke i perioden 24.12.2014-03.01.2015


Flybuss Jæren FRA BRYNE
TIL HÅLAND INDUSTRIOMRÅDE
 MANDAG—FREDAG
05.38 07.45
06.09 08.15
06.45 08.45
07.15 09.15

Kjøretrasé: Jernbanegt, Hognestadvegen, Hålandsvegen Brøytvegen, Breimyra, Brøytvegen, Industrivegen.
Ruten har følgende stopp: Jernbanegt (vis á vis Bryne st), Nubben, Hålandsvegen ved JBK, Aarbakke, Industrivegen ved Unimek. Avgangstider er fra stoppesteder med understreking.
NB! Når bussen skal til Håland Industriområde, er busstoppen på Bryne stasjon i Jernbanegt. på motsatt side av jernbanen.

Verdt å merke seg: Ruten kjøres ikke i perioden 24.12.2014-03.01.2015


Flybuss Jæren FRA HÅLAND INDUSTRIOMRÅDE
TIL BRYNE
 MANDAG—FREDAG
14.25 15.40 17.40
14.40 16.10 17.55
14.55 16.40 18.10
15.10 17.10  
15.25
17.25

Kjøretrasé: Jernbanegt, Hognestadvegen, Hålandsvegen Brøytvegen, Breimyra, Brøytvegen, Industrivegen.

Ruten har følgende stopp: Jernbanegt (vis á vis Bryne st), Nubben, Hålandsvegen ved JBK, Aarbakke, Industrivegen ved Unimek. Avgangstider er fra stoppesteder med understreking.

NB! Når bussen skal til Håland Industriområde, er busstoppen på Bryne stasjon i Jernbanegt. på motsatt side av jernbanen.

Verdt å merke seg: Ruten kjøres ikke i perioden 24.12.2014-03.01.2015

Spørsmål, ros eller ris? Ja takk, begge deler her

Punktlighet


Yes!

INGEN BAGASJEAVGIFT


TOPP!

WIFI OMBORD


Vi og Kjos

DIREKTE KORRESPONDANSE


fra A til B

NY FLÅTE


Bling bling!

SPENNENDE DESTINASJONER


Fullt på høyde med det beste fra utlandet!

Gode tilbud fra vår In-flightshop

NB! Kun på reiser over 2 timer

Jaerlines – i et fugleperspektiv

Jaerlines – i et fugleperspektiv (fra luften).